<br />

שלום חברים,

הכנס מיועד לאנשי ניהול, ניהול פרויקטים, פיתוח, IT, שרות לקוחות, HR, עובדי תאגידים ציבוריים או פרטיים, עצמאים מעסיקים ועובדי קווי יצור וכל מי שאיכות והשבחת הארגון חשובה לו כדרך להצלחה עסקית ועוד….

מאחר והחשיפה לקהל יעד רחב ככל האפשר חשובה, אבקש אותך להעביר את הפרסום לכנס לכל בעלי העניין המקורבים לך בעבודה ומחוצה

תכנית הכנס המפורטת נמצאת באתר הקישור http://www.isas.co.il/quality2015/  . כדאי לעיין בה ובהתאם לחשוב מה יוכל לעניין אתכם או אחרים.