learn

ללמוד תמיד חשוב. הרי גם אם סדר היום השוטף גדוש ומלא לעייפה, מי שלא ילמד ויתפתח יישאר בסופו של דבר מאחור. זה הרי ברור, הרי אחרת לא הייתם פותחים דף זה ומשקיעים זמן לקרוא בו. אז כמובן דאגנו גם לכך.

דף זה מכיל מידע על מסלולי לימודים אקדמאיים וקורסים בתחום ניהול הידע. מידע זה נאסף וניתן כשירות לחברי פורום ניהול הידע בישראל על בסיס מקצועי נטו. עם זאת אנא שימו לב שמידע מפורט על הקורסים עצמם מקורו במוסדות ובארגונים שמציעים את הקורסים.

אתם נוזמנים לנהל שיחה בפורום, לשתף מנסיונכם ולשתף את כולם במידע נוסף, אך רק מנסיון אישי ולא מידע שיווקי או מסחרי. אם אתם מכירים מסלול לימודים או קורס שאינם מופיעים בדף הלימודים שלנו, כתבו לנו ושלחו את הפרטים.

מוסדות הדרכה ומומחי ידע המציעים קורסים בניהול ידע מוזמנים לשלוח מידע ופרטים למוריה לוי או לאביגדור שרון. אנחנו נבדוק את המידע אתכם ונוסיף אותו לדף זה. חשוב לשלוח פרטים ענייניים ומתומצתים בלבד – מידע על מהות התכנית, דרכים ליצירת קשר ולרישום וקישור לאתר אינטרנט, או לקבצי הסילבוס ודפי מידע, לפי מבנה הטבלה בעמוד זה. פרטים אלו יפורסמו כאן באתר הפורום. פרטים שיווקיים ופרסומות לא יפורסמו.

מוסדות להשכלה גבוהה

מוסד השכלה גבוהה

מחלקה

תארים הקשורים בניהול ידע

קישור לפרטים נוספים

אוניברסיטת בר אילן

מדעי המידע

תואר ראשון

תואר שני

מידע נוסף,   תואר שני

אוניברסיטת חיפה

בית הספר לניהול, החוג לניהול מידע וידע

מסלול מחקרי (תזה) ומסלול עם עבודת גמר (פרקטיקום)

מידע נוסף

אוניברסיטת חיפה

מחלקה למערכות מידע

קורס במסגרת תואר שני

מידע נוסף

אוניברסיטת בן גוריון

מחלקה להנדסת תעשיה וניהול

קורס ניהול ידע. הקורס הוא חובה במסלול למערכות מידע וקורס בחירה בשאר המסלולים.

מידע נוסף

מכללת שנקר

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול

קורס ניהול ידע

מידע נוסף

המכללה האקדמית צפת

תואר ראשון (ב.א.) במערכות מידע קהילתיות

מידע נוסף,  תכנית הלימודים

 

קורסים מקצועיים בניהול ידע

מוסד הדרכה

הקורס

תאור

קישור לפרטים נוספים

המכללה להישגים בסמינר אפעל

ניהול ידע בארגונים

תכנית הקורס מכשירה את המשתתפים להבין, ליזום, לתכנן, להניע ולהפעיל תהליכים של ניהול ידע ולמידה ארגונית בארגונים שלהם, לצד הכשרה מעשית אינטנסיבית ועמוקה של סביבות מידע וידע מתקדמות, המתעדכנות כל הזמן. הקורס מוכר במלואו לגמול השתלמות.הקורס בן מאה שעות, בארבעה-עשר מפגשים שבועיים, רובם באפעל, ובכלל זה שלושה מפגשים בכיתת מחשבים (בבית האקדמאי בחולון). מתנהל כל העת בליווי מקוון של קהילת ידע תומכת  מידע נוסף

ROM Knowledgeware

קורס ניהול ידע

קורס המשלב למידה תיאורטית וחווייתית, מתודולוגיות ניהול ידע, תיאוריות ידועות ותיאורי מקרה מארגונים שונים.

הקורס כולל 60 שעות אקדמיות הנלמדות לאורך חמש מפגשים חד שבועיים (40 שעות אקדמיות) ובלמידה עצמית ע"י הכנת עבודת סיכום (20 שעות עבודה עצמית).

מידע נוסף

ROM Knowledgeware

סדנת חוויית משתמש למנהלי ידע

סדנה ללימוד עקרונות תיאורטיים בסיסיים הנוגעים לעולם חוויית המשתמש בעולם ניהול הידע תוך שילוב של התנסות ומתן כלים יישומיים (2 ימי למידה)

מידע נוסף

ביון מערכות מידע

קורס ניהול ידע

הקורס כולל 60 שעות אקדמיות ומשלב תיאוריה מהבסיס ועד לנושאים מתקדמים של ניהול ידע תומך תהליכים, ניהול מסמכים, ניהול משימות ונושאים נוספים. מידע מלא נמצא בקישורים משמאל. הקורס כולל תרגולים מעשיים, סימולציות ודוגמאות של פתרונות.

למידע נוסף ולהרשמה ניתן לפנות לטלפון  03-6325353

פרטים על הקורס

סילבוס וטופס הרשמה

ביון מערכות מידע

קורס SharePoint

הקורס, בן 40 שעות אקדמיות, יתמקד בהכרת פלטפורמת SharePoint   2010, יציג את ההבדלים מול Sharepoint   2007 וכן את גרסת 2013.

תרגולים מעשיים על-ידי כל משתתף,   וביצוע ’תרגיל קורס’ בכל מפגש. הקורס כולל חניכה וליווי צמוד.

למידע נוסף ולהרשמה ניתן לפנות לטלפון  03-6325353

פרטים על הקורס

סילבוס וטופס הרשמה

במכללת נס Ness

קורס SharePoint

להוציא את SharePoint מהקופסא – הקורס, בן 40 שעות אקדמיות, יתמקד בהכרת פלטפורמת 2010 או 2013. הקורס מיועד למשתמשים ומנהלי אתרים. בקורס ילמדו את עקרונות המוצר, כיצד לבנות רשימות, ספריות ודפים.

הקורס מועבר גם בתוך ארגונים ומותאם לצרכי הארגון ולמערכת הקיימת בארגון.

למידע נוסף ולהרשמה ניתן לפנות למכללת NESS לטלפון 1-599-565-677

פרטים על הקורס

סילבוס וטופס הרשמה

מכון התקנים

קורס ניהול ידע

הקורס בהיקף של 35 שעות + שעות לפרויקט גמר. הקורס משיר את המשתתפים לקיים בצורה עצמאית מקצועית תהליכי ניהול ידע פנים ארגוניים. משלב למידה תיאורטית לצד למידה מהשדה המקצועי. כחלק מתהליך הלמידה, יבצע כל אחד מהלומדים תרגיל מעשי שילווה אותו מתחילת הקורס ועד סופו, בהתאם לשלבי הלימוד וליישום תהליך העבודה השלם. התרגיל יבוצע בארגונים עצמם שבהם מועסקים הלומדים או בארגונים אחרים שבהם יש ללומדים נגישות למידע ולבעלי תפקידים מרכזיים בארגון.

פרטים על הקורס

סילבוס וטופס הרשמה