ניק מילטון כתב מאמר מעניין מאוד בנושא של תקנים לניהול ידע, השיקולים, והצורך בקביעת תקנים מנחים.  כדאי לקרוא

http://www.nickmilton.com/2016/11/the-case-for-km-standards.html