Wikipedia

קהילה יקרה,

פרויקט הויקיפדיה ממשיך….

אחת המטרות של עמותת ניהול הידע היא להביא את הידע לשפה פשוטה שכל אחד יכול להבין.

לכן אנו ממשיכים לקדם את פרויקט הוויקיפדיה, הנגשה של המתודולוגיות שלנו.

ערכים שעודכנו לאחרונה:

ניהול ידע

משחוק – נוסף היבט ארגוני

חוכמת ההמונים – נוסף היבט ארגוני

תובנה

בנוסף, מיפינו ערכים נוספים מהעולם של תרבות האינטרנט הקשורים לנושא ניהול הידע והוספנו אותם לקטגורית ניהול הידע הכוללת עכשיו 55 נושאים!

ערכים שבתהליך עריכה:

ניהול מסמכים (מתבסס על הערך באנגלית) – יהודה וסובר

שיתופיות  – קולוברציה (מתבסס על הערך באנגלית) – אלי מירון

איך אתם יכולים לתרום לקהילה?

פשוט מאוד – בחרו ערך מהרשימה הזו ותרגמו אותו לעברית באמצעות אשף התרגום של הוויקיפדיה.

ערכים שנשמח שתתרגמו מאנגלית :

הערך  הערך באנגלית
זכרון ארגוני https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_amnesiahttps://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_memory
טרנספורמציה דיגיטלית https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_transformation
הון אינטלקטואלי https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_capital
העברת ידע https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_transfer
ניהול ידע אישי https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_knowledge_management
קהילות ידע לומדות https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_practice
מערכת פתוחה לידע https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_ecosystem
שוק ידע https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_market
ארגון ידע https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_organization_%28management%29
מדיניות ידע https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_policy
זליגת ידע https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_spillover
ידע לקוחות https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_knowledge
ניהול ידע במוקדי שירות https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge-Centered_Support
ידע משפטי https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_case_managementhttps://en.wikipedia.org/wiki/Legal_matter_management
ניהול ידע הנדסי https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_engineeringhttps://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge-based_engineering

אז קדימה,

אם אתם מוכנים לקחת על עצמכם לתרגם ערך, פשוט כתבו לנו כתגובה להודעה זו.

הסבר איך מתרגמים ערכים

זה עבודה ממש קלה ופשוטה ותיקח לכם לא יותר משעה או שעתיים.

אז קדימה, לעבודה!

כתיבת תגובה