תמונת דמות אישית
יואב גל

כל מי שהתנסה בתהליך של פרסום מאמר אקדמי בעיתונות מקצועית ברמה גבוהה מכיר את תהליכי השיפוט, הבקרה והזמן שנדרש בכדי לאמת, לבדוק ולתקף את טענות המחקר המתפרסם. אמנם תהליך שיפוט מקצועי אינו אמור להיות כרוך ב'פוליטיקה', עמדות אישיות או התייחסות לא עניינית. אבל כולנו מכירים היטב את המציאות. גם נשיא, ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת […]