KM Bools at KM Conference 2017

בכנס השנתי שהתקיים ב-30.3 במרכז הכנסים באפעל, הושק הספר שנכתב יחדיו על ידי חברי פורום ניהול הידע בישראל.

בספר 12 פרקים, שנכתבו כל אחד על יד חבר ומומחה אחר. כולם סובבים סביב אותו נושא – עבודה בסביבה שיתופית ומשתפת, תוך הארתו מכיוונים שונים ותוך שילוב של תכנים תאורטיים ומדעיים, תיאור וניתוח מגמות בשוק, דוגמאות מעשיות ומקרי בוחן בארגונים שונים. יחדיו, מקנה הספר בסיס איתן להבנת החשיבות והמשמעות של שיתופיות בארגונים, של הערך של עבודה בסביבה שיתופית, האפשרויות והדרכים ליישום בפועל.

צוות שכלל את מוריה לוי, עורכת ראשית, ומשה קליינמן ואביגדור שרון, עורכי משנה, שילב את הפרקים ודאג להגהות ולעימוד. הספר הופק והודפס על ידי עמותת פורום ניהול הידע בישראל.

 

Book TOC

 את הספר ניתן לקנות בפניה לימית עומר, 054-6723777 או yamit@kmrom.com. מחיר הספר 50 ש"ח (בתשלום לעמותת פורום ניהול הידע בישראל)
20170330_084530

כתיבת תגובה