תמונת דמות אישית
Yigal Chamish

שלום לכולם, ההתעניינות לאחרונה בקבוצת הפייסבוק של ניהול ידע בישראל במערכי הכשרה הקיימים לניהול ידע, הביאה אותי לפנות אליכם ולשתף אתכם כי המכללה להישגים מקיימת מאז מאי 2008 קורס 'ניהול ידע בארגונים' בן 100 שעות, בארבעה עשר מפגשים שבועיים (מתוכם אחד-עשר מפגשים בסמינר אפעל ושלושה מפגשים בכתת מחשבים בבית האקדמאי בחולון), המוכר במלואו לגמול השתלמות. לאחר פעילות […]