לתכנית יום העיון:

מדע בשירות המידע – Data Science

לתכנית הכנס כולו:

http://www.teldan.com/ftp/info2017/agenda.html