KM Book 2018 - Call

בשנים האחרונות כתבנו יחד והוצאנו לאור שלושה ספרים, אוספי מאמרים בהוצאת העמותה, שזכו להצלחה רבה ונמצאים כיום בספריות רבות ובארגונים. כל העותקים של הספר השלישי, שנושאו המרכזי היה שיתופיות, אזלו מכבר. כעת, הנכם מוזמנים לקחת חלק בכתיבת הספר הרביעי.

גם את הספר החדש נכתוב יחד בשיתוף מלא.

הנושא המרכזי שנבחר לספר החדש – פיתוח ידע וחדשנות.

כל המעוניינים להציע ולשלוח מאמר מקצועי- ארגוני, מתודולוגי או אקדמי בנושאים אלה, מוזמנים לפנות למוריה לוי moria@kmrom.com  עד תאריך 31/08/18 כדי שנוכל לגבש את מבנה הספר.

נוציא בהמשך עדכונים לגבי תהליך הכתיבה ועריכת הספר השלם ולגבי לוחות הזמנים לכתיבה ולהוצאה לאור

במקביל נמשכת ההערכות להוצאת ספר באנגלית. עד כה נתקבלו 6 פרקים לספר. המעונינים להגיש פרק או מאמר לספר באנגלית, מוזמנים לפנות לאביגדור avigdor.sharon@gmail.com.

KM Book 2018 - Call

 

כתיבת תגובה