KM Book 2018 - Call

אנו שמחים לעדכן שרשימת הפרקים לספר הרביעי בהוצאת פורום ניהול הידע, בנושא פיתוח ידע וחדשנות,  הולכת ונשלמת. נותר עדיין מקום ל-2-3 פרקים נוספים

גם את הספר החדש נכתוב יחד בשיתוף מלא.

כל המעוניין להציע ולשלוח מאמר מקצועי- ארגוני, מתודולוגי או אקדמי בנושאים אלה, מוזמן לפנות למוריה לוי moria@kmrom.com .

נוציא בהמשך עדכונים לגבי תהליך הכתיבה ועריכת הספר השלם ולגבי לוחות הזמנים לכתיבה ולהוצאה לאור

במקביל נמשכת ההערכות להוצאת ספר באנגלית. עד כה נתקבלו 6 פרקים לספר. המעונינים להגיש פרק או מאמר לספר באנגלית, מוזמנים לפנות לאביגדור avigdor.sharon@gmail.com.

KM Book 2018 - Call

 

כתיבת תגובה