פרטים כללים

כינוי באתר

Eli Miron

שם פרטי

אלי

שם משפחה

מירון

תפקיד

מרצה

ארגון

אוניברסיטת בן גוריון

ניסיון מקצועי בניהול ידע

מנהל ידע ארגוני, מרצה