פרטים כללים

כינוי באתר

מוריה

שם פרטי

מוריה

שם משפחה

לוי

תפקיד

מנכ"ל

ארגון

ROM Knowledgeware