KM book cover

שמחה לשתף כי אנו יוצאים לדרך עם הספר השלישי בסדרת "ניהול ידע בישראל", והפעם סביב נושא השיתופיות.

כל מי שחושב שיכול לתרום- בין כתיאור סיפור ארגוני של שיתופיות, בין כתיאור מתודולוגי, בין כמחקר אקדמי- מוזמן לשלוח לי (moria@kmrom.com) את שמו + כותרת מוצעת.

הצעות יש להגיש עד תאריך 30/09/16.

את הפרק עצמו (7-13 עמודים) יש להגיש עד תאריך 01/12/16.

ההערות, ההגהות והעריכה, כמו גם ההדפסה מתוכננים לרבעון הראשון של 2017.

בהמשך יופץ הספר לכלל חברי הפורום.

מחכים לכם,

מוריה

כתיבת תגובה