Israel KM Forum Conference 2014 - 05

כמדי שנה, אנו נערכים לכנס השנתי בסוף חודש מרץ שבמהלכו נסקור גם את פעילות העמותה במהלך שנת 2016 ונערוך הצבעה למועמדים להשתתף בצוות המוביל של העמותה ודיון בתכנית העמותה ל-2017.

במסגרת זו אנו גם מחדשים את הרישום השנתי לעמותה שכולל גם את דמי הרישום לכנס. דמי החבר השנתיים בעמותה מיועדים לכסות את עלות אירוח הכנס והמפגשים הרעיוניים, תחזוקת אתר האינטרנט ויוזמות משותפות כמו הפקת ספר המאמרים המשותף של חברי פורום ניהול הידע בישראל.

כבשנה שעברה, דמי החבר הם:

משתתף 300 ₪
משתתף (הרשמה מוקדמת בהנחה עד 10/03/17) 250 ₪
מרצה (עד מרצה אחד לכל משבצת) 150 ₪
סטודנט (תואר ראשון, שני) 150 ₪

ניתן להירשם באמצעות  כרטיס אשראי באמצעות קישור זה

לאפשרויות רישום נוספות, נא לפנות לדרור הראל

 

 

 

כתיבת תגובה